การแข่งขันจรวดน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
https://isinvent.snru.ac.th/waterrocket
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดน้ำ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาหนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อให้ครูและนักเรียนที่สนใจ และรักใน การประดิษฐ์และแข่งจรวดขวดน้ำ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ความแจ้งแล้วนั้น คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี จึงขอประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนที่สนใจ เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.snru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม